Εverybody Hurts

Πώς το εξηγείτε να μην γνωρίζεις… άλλη γλώσσα
από την Ελληνική ,
και κάποια τραγούδια να μπαίνουν για πάντα στην καρδιά σου
λόγο μελωδίας και παρουσίασης του τραγουδοποιού
και πολύ αργότερα να γνωρίζεις ότι έχει υπέροχους στίχους ;

ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ αδέρφια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ .